Έλεγχος πόνου: Τι είναι πόνος

Ο πόνος ως ορισμός και ως οντότητα έχει απασχολήσει διάφορες ειδικότητες και έχει διαφοροποιηθεί μέσα στη διάρκεια του χρόνου πολλές φορές. Η σύγχρονη αντίληψη είναι ότι ο πόνος αποτελεί μια δυσάρεστη αίσθηση από την οποία ο εμπλεκόμενος θέλει να αποσυρθεί. 

Είναι μια από τις αντιδράσεις του οργανισμού μας, η μοναδική που μπορούμε να αντιληφθούμε άμεσα, σε ένα ερέθισμα από το οποίο καλούμαστε να προστατευτούμε. Οι υπόλοιπες αντιδράσεις, όπως η αντίδραση του ανοσοποιητικού, του ενδοκρινικού, του αυτόνομου νευρικού συστήματος κτλ, είναι πιο αργές και όχι τόσο άμεσα αντιληπτές.

Ο πόνος, ανάλογα και με την ειδικότητα που τον μελετά, κατηγοριοποιείται (οξύς, αμλβύς, διαξιφιστικός, χρόνιος……… κτλ) ανάλογα με τη φύση, την ένταση και τη διάρκεια του. Συνήθως, όσον αφορά το μυοσκελετικό πόνο, ο μηχανισμός του πόνου ενεργοποιείται για να μας προστατεύσει από κάποια βλάβη και πολύ συχνά σταματάει όταν αυτή επέλθει πχ. απουσία πόνου μετά από πλήρη διατομή τένοντα. 

Μπορεί βέβαια να συνεχίζει και μετά τη βλάβη λόγω της φλεγμονής της περιοχής ή με σκοπό να προστατεύσει την περιοχή.

Το δεδομένο είναι ότι ο πόνος ρυθμίζεται και διαφοροποιείται και ανάλογα με τις ενδείξεις του εγκεφάλου για ανάγκη προστασίας. 

Έλεγχος πόνου Φυσικοθεραπεία Γέρακας Your Physio

Η εξήγηση του πόνου

Η πιο πρόσφατη και με πιο ευρεία αποδοχή θεωρία εξήγησης του πόνου είναι το βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο. Δηλαδή στην τελική έκφραση ενός πόνου παίζουν ρόλο εξίσου βιολογικοί παράγοντες (ηλικία, φύλλο, γενικότερη κατάσταση υγείας κτλ) , ψυχολογικοί παράγοντες (διάθεση, στρες, ανασφάλεια, κατάθλιψη κτλ) και κοινωνικοί παράγοντες (οικογένεια, φίλοι, κοινωνικοί και επαγγελματικοί παράμετροι κτλ). 

Είναι λοιπόν κατανοητό ότι ο πόνος είναι υποκειμενικό σύμπτωμα και όχι πάντα ανάλογος της βλάβης. Γι’ αυτό και δύο πάσχοντες με ίδια αιτία και μέγεθος βλάβης, πχ προβολή δίσκου Ο4-Ο5 και οσφυαλγία, μπορεί να βιώνουν διαφορετική φύση και ένταση πόνου. 

Στο Φυσικοθεραπευτήριο Γέρακα Your-Physio έχουμε τη γνώση, τη διάθεση και τους τρόπους να ελέγξουμε επώδυνες καταστάσεις, να αυξήσουμε τη λειτουργικότητα και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής εξατομικευμένα στον κάθε ασθενή.

Επικοινώνησε  με την εξειδικευμένη ομάδα φυσικοθεραπείας Γέρακα και μάθε πως μπορείς να ελέγξεις τον πόνο.